• Οι εγγραφές ξεκίνησαν! Περιορισμένες θέσεις παιδιών!
  • Ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω email Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 π.μ με 16:30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση εγγραφής και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ( θα τα παρέχουμε εμείς)

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

3. Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.

4. Ιατρική γνωμάτευση, όπου φαίνεται ότι το παιδί δεν έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα και μπορεί να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες.

5. Αντίγραφο δελτίων ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων

6. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα περί ασφαλούς μετακίνησης νηπίου (Δίνεται από το σχολείο)

Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον :

1. Άδεια παραμονής των γονέων.
2. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εγγραφές