ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Πρόγραμμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δίνουμε έμφαση σε δραστηριότητες που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τη σωματική αλλά και τη ψυχική τους υγεία όπως επίσης και να εξοικειωθούν με το φυσικό περιβάλλον και να αγαπήσουν τη φύση.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένα μέσο για να καταφέρουμε να αναπτύξουν τα παιδιά μας περιβαλλοντική συνείδηση, λειτουργεί ως βασικό μέσο για την οικοδόμηση του νέου περιβαλλοντικού ήθους, οδηγώντας παράλληλα στη διαμόρφωση καινούργιων αξιών , στάσεων και συμπεριφορών στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες.

Στον παιδικό μας σταθμό, στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, τα νήπια μαθαίνουν να συνυπάρχουν , να επικοινωνούν , να συνεργάζονται και να αποκτούν την αυτονομία τους , γι’αυτο και πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον ανάλογο τομέα μάθησης.

ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Μελέτη περιβάλλοντος, μητρική γλώσσα, εργαστήρι φυσικών επιστημών

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: προγραφή-γραφή, προανάγνωση, προμαθηματικά-Αρίθμηση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Αξίες, παιδική λογοτεχνία, κανόνες συμπεριφοράς, εθνικές-Θρησκευτικές γιορτές, παραμύθι.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Θεατρικό παιχνίδι, παιδικό τραγούδι, εικαστικά, ελεύθερο σχέδιο, κουκλοθέατρο, μουσειακή εκπαίδευση.

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ρυθμική αγωγή, φυσική αγωγή


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

07:30-08:45    Προσέλευση νηπίων (9:00 χωρίζονται τα τμήματα)

09:00-09:30    Πρωινό

09:30-10:00    Παιχνίδι στις γωνιές –Μοντεσσοριανό υλικό

10:00-10:30    Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων - Ενημέρωση πινάκων αναφοράς.

10:30-10:45    1η Δραστηριότητα (συζήτηση και επικοινωνία με τους φίλους της ομάδας)

10:45-11:30    2η Δραστηριότητα (παραμύθι ή ομαδική καλλιτεχνική δραστηριότητα ή ψυχοκινητική δράση ή δραματοποίηση ή ατομική χειροτεχνία κ.τ.λ. ανάλογα με το θέμα)

11:30-12:00    Διάλειμμα παιχνίδι στην αυλή

12:00-12:15    3η δραστηριότητα (ολοκληρώνουμε το θέμα της ημέρας και συζητάμε τις εντυπώσεις μας)

12:15-13:00    Προετοιμασία – μεσημεριανό γεύμα

13:00-14:30    Ύπνος προαιρετικά

14:30-17:00    Ελεύθερη δραστηριότητα, ομαδικά παιχνίδια, παραμύθια,τραγουδάκια και αποχώρηση νηπίων.

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση γιορτής-εκδρομής κτλ, καθώς και τις ημέρες των "club"