Τιμολογιακή Πολιτική image
Συμμετοχή στο πρόγραμμα: ΕΕΤΑΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΠΑ

Ιδιωτικά μηνιαία δίδακτρα καταβάλλονται τις πρώτες πέντε ημέρες του μήνα.

Επιλογή :

1. Από Δευτέρα έως Παρασκευή από το πρωί έως 13:00

2. Από Δευτέρα έως Παρασκευή από το πρωί έως 16:30