ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

Ακολουθείτε κυρίως το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης. Η βάση του Μοντεσσοριανού συστήματος είναι η βαθιά εμπιστοσύνη στο παιδί και ο απεριόριστος σεβασμός στις ικανότητές του να αναπτυχθεί από μόνο του. Μότο δε της μεθόδου αποτελεί το «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου» και γι’αυτό η αγωγή του παιδιού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να σέβεται την ανάγκη του για προσωπική ελευθερία, τον ατομικό του ρυθμό και τα ενδιαφέροντά του.


Όσο για το ζήτημα της πειθαρχίας, αυτή, σύμφωνα με την Μοντεσσόρι, βρίσκεται εν δυνάμει στο βαθύτερο «είναι» το παιδιού. Το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης προέρχεται από την Μαρία Μοντεσσόρι,  σπούδασε Ιατρική και στην συνέχεια Παιδαγωγικά, Φιλοσοφία και Ψυχολογία.

 Κυρίαρχο ρόλο στην τάξη έχει το παιδί, το οποίο μαθαίνει να αυτοπειθαρχεί. Στο πλαίσιο της μεθόδου περιλαμβάνονται δραστηριότητες της πρακτικής ζωής όπως φροντίδα ζώων και φυτών,δραστηριότητες ευγένειας, συζητήσεις κτλ. Το υλικό πνευματικής ανάπτυξης Μοντεσσόρι στοχεύει στην κινητική, αισθητηριακή, μαθηματική, κοινωνική και στη γλωσσική εκπαίδευση του παιδιού.


Τα ουσιαστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης είναι:

  • Επιλογή δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους μαθητές, από μία γκάμα προκαθορισμένων επιλογών.
  • Εποικοδομητικό ή «εξερευνητικό» μοντέλο, στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν την έννοια της εργασίας μέσω υλικών και όχι μέσω απευθείας καθοδήγησης.
  • Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά υλικά, δημιουργημένα από την Μοντεσσόρι και τους συνεργάτες της.