ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΑ

Το σχολείο μας είναι διαμορφωμένο με θεματικές αίθουσες, απο ειδικό interior design, οι οποίες είναι ειδικά  διακοσμημένες και λειτουργικές, έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παιδιών.Το τμήμα των μικρών νηπίων δέχεται παιδιά μέχρι και πριν την εγγραφή τους στην επίσημη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.